Par i Rooftop Cuddling

KBT

KOGNITIV BETEENDETERAPI

KBT (kognitiv beteendeterapi) är ett samlingsnamn för psykoterapi där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem, vilket har visat sig vara en mycket effektiv för en rad olika diagnoser. Metoden är forskningsbaserad och har sina rötter inom inlärnings- och kognitionspsykologin. 

Terapiformen fokuserar på tankar, känslor och beteenden, vi lär oss olika sätt att tänka och sätt att bete oss utifrån vad vi är med om i livet. Genom att utforska och förhålla oss till våra tankar och känslor samt pröva nya sätt att bete oss, kan vi skapa nya erfarenheter som hjälper oss att komma tillrätta med det vi vill förändra i våra liv. Vi kan öva oss i våra förhållningssätt och öka distansen till våra orostankar genom olika former av tekniker. 

KBT lämpar sig bra för: stress, ångest, depressioner, nedstämdhet, OCD, tvångssyndrom, sömnsvårigheter, missbruk, svartsjuka, parterapi, konflikthantering, livskriser etc.


Metoden har ett målinriktat arbetssätt där klient och terapeut samarbetar på ett strukturerat sätt. Man inleder med en utforskande bedömningsfas där man tillsammans ringar in de problem som klienten upplever. Detta resulterar i en så kallad beteendeanalys och utifrån den kommer man överens om en behandlingsplan. Klienten och terapeuten sätter tillsammans upp tydliga och uttalade mål för terapin, som man hela tiden kan utvärdera och följa upp mot. 

BEHANDLINGAR / TJÄNSTER

ENSKILD SAMTALSTERAPI

& COACHING

Vill du stärka din självkänsla, förstå varför du reagerar som du gör och/eller förändra något som tynger dig? Det kan handla om allt från nedstämdhet, ångest eller depression till relations-problematik, bearbetning av jobbiga händelser i ditt liv eller att ta reda på vad du innerst inne längtar efter.

Samtalsterapi syftar till att hjälpa dig med att exempelvis stärka din självkänsla, förverkliga din potential eller nå dina yrkesmässiga och privata mål.

Vi inleder med en bedömningsfas innan vi tar ställning till fokus på behandlingen och utvärderar regelbundet behandlingen tillsammans för att veta att vi är på rätt spår.

 

Varmt välkommen att ta kontakt med mig för att lägga upp en samtalsplan som passar dig och dina förutsättningar.

PARTERAPI

Om man som par hamnar i relationssvårigheter kan det behövas utomstående hjälp. Det kan handla om konflikter, prioriteringar i livet, längtan efter mer närhet, svartsjuka eller olika syn på ekonomi eller praktiska sysslor.

 

I terapibehandlingen jobbar vi med att ersätta negativa beteendemönster med positiv interaktion för att kunna hitta tillbaka till det man tidigare uppskattade med varandra, eller för att ge uttryck för sina känslor och behov. Att lära sig lyssna på varandra, träna på problem- och konfliktlösning samt att kunna ge och ta emot kritik och uppskattning på ett bättre sätt, för att kunna mötas på ett nytt plan igen.

 

Vi inleder med bedömningssamtal (gemensamt och individuellt), under dessa samtal går vi igenom problem och styrkor i relationen. Efter det går vi igenom problemformuleringen och diskuterar ett behandlingsupplägg som passar er. För en del par räcker några samtal för att på egen hand gå vidare. Man kan ha som mål att fortsätta relationen och förbättra den genom att arbeta med parstärkande verktyg och interventioner, eller så kommer man fram till att det bästa är att gå skilda vägar och kan då behöva fortsatt hjälp med redskap för att hantera en separation. 

COACHING

Xxx

Som chef kan man behöva avlastning och stöd både på sin arbetsplats och/eller privat. Genom handledning får du stöd och vägledning som kan avse både din egen situation i uppdraget som chef, ditt ansvar för medarbetare eller frågor som rör sociala arbetsmiljön. Det kan även handla om privata frågor.

Jag erbjuder handledning till chefer och olika yrkesgrupper inom privat verksamhet. Fokus på handledningen kan till exempel vara frågor rörande professionalitet, bemötande, samtalsteknik, effektivitet och hälsa. Det kan även handla om hur man interagerar och förhåller sig till varandra, konfliktlösning, hantering av feedback samt ledarskap och organisationsförmåga.

 

Varje process anpassas efter dig och dina behov, varmt välkommen att ta kontakt för att lägga upp en plan som passar dig och dina behov.

HANDLEDNING FÖR 

CHEFER & ARBETSGRUPPER