top of page
lisa_alexanderson.png

COACHING

Lisa erbjuder coaching för ledare och medarbetare som vill utmanas och utvecklas för att nå sin fulla potential. Fokus ligger på att lyfta fram och utveckla det starka, friska och positiva och att se och förstå hinder och hur man kan komma förbi dessa.


Ämnen som är vanliga inom coaching är att hantera stress, att situationsanpassa sin kommunikation eller sitt ledarskap, att bygga välfungerande team, att lära sig att hantera konflikter, att öka förmågan att hantera förändringar, att skapa motivation och mening eller att hitta fram till ett mer medvetet och hållbart sätt att leda sig själv och andra. 
 

Här används tekniker från KBT och man arbetar på ett strukturerat och målstyrt sätt.

bottom of page