top of page
Knut

KBT

KBT är en forskningsbaserad terapimetod och har sina rötter inom inlärnings- och kognitionspsykologin. Metoden har visat sig mycket effektiv för en rad olika diagnoser.

I KBT har man ett strukturerat, målinriktat arbetssätt där klient och terapeut samarbetar på ett undersökande vis. Man inleder och kartlägger med en sk beteendeanalys i vilken man förtydligar vad som utlöser problemen och gör att de kvarstår. Denna utmynnar i en behandlingsplan med tydliga mål som man utvärderar och följer upp mot under och efter behandlingen.

Terapeuten är aktiv, ställer utforskande frågor, delar med sig av analyser, undervisar i och lär ut nya färdigheter, planerar och följer upp hemuppgifter, som är en viktig del av behandlingen och ett bra sätt att utnyttja tiden mellan sessionerna.

Även klienten förväntas vara aktiv genom att tex registrera beteenden och tankar, utföra hemuppgifter, praktisera nya färdigheter, värdera och balansera negativa tankar. Man lär sig att bryta tanke-och beteendemönster som inte fungerar i vardagen.

KBT ges ofta vid ett tillfälle per vecka under 5-20 veckor men kan även vara mer eller mindre frekvent än så.

bottom of page