top of page

INDIVIDUELL TERAPI

Många av oss stöter under livet på svårigheter och utmaningar som kan kännas svåra att hantera på egen hand. Då kan det vara bra att ta hjälp av en utomstående, professionell person som kan hjälpa till att sätta ord på det som är svårt, reda i tankar, känslor och beteenden och förstå mer om varför problemen uppstått och hur man kan bryta dysfunktionella mönster. 

I en individuell terapi kan man ta tag i och få hjälp med problem av psykisk, relationell eller existentiell karaktär. Det kan exempelvis handla om stress och hållbarhet, oro och ångest, nedstämdhet och depression, sömnsvårigheter, aggressionsproblem, missbruk, trauma/PTSD, svårigheter att skapa och/eller behålla sunda relationer, livskriser, eller att man mår dåligt utan att riktigt förstå varför. 

bottom of page