top of page

PARTERAPI

Många par som lever i långvariga relationer stöter på svårigheter som påverkar dem och relationen negativt. Det kan handla om återkommande konflikter om tex. ansvarsfördelning, olika behov av intimitet, svartsjuka och otrohet, skild syn på ekonomi eller att man har olika drömmar och prioriteringar i livet. För att få hjälp att bryta dysfunktionella mönster kan det vara bra att ta hjälp av någon utomstående.

 

Terapin inleds vanligtvis med tre bedömningssamtal, ett tillsammans med båda parter och varsitt enskilt, där man går igenom de problem och styrkor som finns, hur varje part ser på relationen och vad man önskar hjälp med i en eventuell terapi. Vid en fjärde feedback-session går man tillsammans igenom problem- och målformulering samt enas om ett behandlingsupplägg.

 

Vissa par nöjer sig med dessa fyra inledande samtal, för att själva jobba vidare med det som kommit fram. Andra väljer att fortsätta terapin och då tar behandlingsfasen vid. Man kan ha som mål att fortsätta relationen och förbättra den genom att arbeta med parstärkande verktyg och interventioner eller så kommer man fram till att det är bäst att gå skilda vägar och behöver då hjälp med redskap för att hantera en konstruktiv separation. 

bottom of page